ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η «καρδιά» του συστήματος τοπικής εφαρμογής για λίπη & έλαια που έχουμε σχεδιάσει είναι το ειδικό σωληνάκι-αισθητήρας που λειτουργεί σαν ανιχνευτής θερμότητας και πυρκαγιάς. Το υπό πίεση σωληνάκι μπορεί να καλύψει καλύψει όλη την πιθανή περιοχή κινδύνου σε μια εγκατάσταση, ενώ με την εκδήλωση πυρκαγιάς και την κατακόρυφη αύξηση της θερμότητας, το σωληνάκι διαρρηγνύεται στο θερμότερο σημείο και μέσω της αποσυμπίεσης, το κλείστρο της φιάλης ενεργοποιείται και θέτει σε λειτουργία το σύστημα κατάσβεσης.

Το εν λόγω σύστημα ακολουθεί πλήρως τις διατάξεις της 15 Πυροσβεστικής Διάταξης.
Φέρει το κατασβεστικό υλικό ABF «RÜHL» Γερμανίας, το οποίο είναι εγκεκριμένο και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ όλα τα προσαρτήματα του συστήματος είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

Συγκεκριμένα, ένας 6lt πυροσβεστήρας ABF τοπικής εφαρμογής φέρει κατασβεστική ικανότητα 75F (μπορεί να κατασβέσει έως και 75lt λάδι), εξοικονομώντας χώρο στην κουζίνα και χρήματα, καθώς με πολύ λιγότερο υλικό επιτυγχάνεται η μέγιστη κατασβεστική απόδοση.

Πλήρης αφροποίηση καιόμενου λαδιού μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ

Συνθετικός αφρός AFFF (aqueous film forming foam) ποσοστού ανάμιξης 3% δικής μας παραγωγής.

Ενδείκνυται κυρίως για μεγάλες φωτιές σε διυλιστήρια, δάση, βιομηχανίες πλαστικών, ελαστικών, συνθετικών ρητινών, πολυεστέρων και σε κάθε δύσκολη πυρκαγιά και μπορεί να εκτοξευθεί με κάθε είδος αυλό αφρού.

Πιστοποιημένος κατα ΙΜΟ από το γερμανικό Φορέα MPA Dresden.

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΥΓΡΟ

Πρόκειται για ένα επιβραδυντικό καύσης δικής μας παραγωγής, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλο, χαλιά, υφάσματα, κλπ.

Μετά το στέγνωμα του αντιπυρικού υγρού δημιουργούνται συμπλέγματα κρυστάλλων μεταξύ ινών υφάσματος ή ξύλου, έτσι ώστε σε περίπτωση καύσεως να μετατρέπονται τα ανώτερα οργανικά και ανόργανα άλατα σε υαλώδη μάζα άκαυτη. Έτσι, αναστέλλεται η συνέχιση της φωτιάς και τελικά δημιουργείται ένα στερεό ανθρακούχο υπόλειμμα και όχι στάχτη.

Συνοδεύεται από Βεβαίωση που εκδίδουμε με τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο.