ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η «καρδιά» του συστήματος τοπικής εφαρμογής για λίπη & έλαια που έχουμε σχεδιάσει είναι το ειδικό σωληνάκι-αισθητήρας που λειτουργεί σαν ανιχνευτής θερμότητας και πυρκαγιάς. Το υπό πίεση σωληνάκι μπορεί να καλύψει καλύψει όλη την πιθανή περιοχή κινδύνου σε μια εγκατάσταση, ενώ με την εκδήλωση πυρκαγιάς και την κατακόρυφη αύξηση της θερμότητας, το σωληνάκι διαρρηγνύεται στο θερμότερο σημείο και μέσω της αποσυμπίεσης, το κλείστρο της φιάλης ενεργοποιείται και θέτει σε λειτουργία το σύστημα κατάσβεσης.

Το εν λόγω σύστημα ακολουθεί πλήρως τις διατάξεις της 15 Πυροσβεστικής Διάταξης.
Φέρει το κατασβεστικό υλικό ABF «RÜHL» Γερμανίας, το οποίο είναι εγκεκριμένο και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ όλα τα προσαρτήματα του συστήματος είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

Συγκεκριμένα, ένας 6lt πυροσβεστήρας ABF τοπικής εφαρμογής φέρει κατασβεστική ικανότητα 75F (μπορεί να κατασβέσει έως και 75lt λάδι), εξοικονομώντας χώρο στην κουζίνα και χρήματα, καθώς με πολύ λιγότερο υλικό επιτυγχάνεται η μέγιστη κατασβεστική απόδοση.

Πλήρης αφροποίηση καιόμενου λαδιού μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα