ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ

Συνθετικός αφρός AFFF (aqueous film forming foam) ποσοστού ανάμιξης 3% δικής μας παραγωγής.

Ενδείκνυται κυρίως για μεγάλες φωτιές σε διυλιστήρια, δάση, βιομηχανίες πλαστικών, ελαστικών, συνθετικών ρητινών, πολυεστέρων και σε κάθε δύσκολη πυρκαγιά και μπορεί να εκτοξευθεί με κάθε είδος αυλό αφρού.

Πιστοποιημένος κατα ΙΜΟ από το γερμανικό Φορέα MPA Dresden.