ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΥΓΡΟ

Πρόκειται για ένα επιβραδυντικό καύσης δικής μας παραγωγής, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλο, χαλιά, υφάσματα, κλπ.

Μετά το στέγνωμα του αντιπυρικού υγρού δημιουργούνται συμπλέγματα κρυστάλλων μεταξύ ινών υφάσματος ή ξύλου, έτσι ώστε σε περίπτωση καύσεως να μετατρέπονται τα ανώτερα οργανικά και ανόργανα άλατα σε υαλώδη μάζα άκαυτη. Έτσι, αναστέλλεται η συνέχιση της φωτιάς και τελικά δημιουργείται ένα στερεό ανθρακούχο υπόλειμμα και όχι στάχτη.

Συνοδεύεται από Βεβαίωση που εκδίδουμε με τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο.