Αναλαμβάνουμε την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των νέων ή υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων, παρέχοντας πλήρη φάκελο εργασιών και φυλλάδιο εγκατάστασης –ελέγχου από το τεχνικό μας τμήμα.