ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η AIR FIRE HELLAS αναλαμβάνει τη συντήρηση – αναγόμωση και περιοδικό έλεγχο πυροσβεστήρων παντός τύπου πυροσβεστήρων, με εξειδικευμένα αρμόδια άτομα και εγκεκριμένο εργαστήριο.