Η εταιρία μας μπορεί να σας παρέχει όλον τον παρελκόμενο απαραίτητο εξοπλισμό όσον αφορά συστήματα γκαζιού (ανιχνευτές, ηλεκτροβάνες, κολεκτέρ κλπ), που απαιτείται σε επιχειρήσεις (όπως εστιατόρια, ψητοπωλεία) που χρησιμοποιούν φιάλες υγραερίου. Ο εν λόγω εξοπλισμός μπορεί να συνδεθεί με κάποια εξειδικευμένα εξαρτήματα των συστημάτων τοπικής εφαρμογής κουζίνας και να συντελέσει στην αποκοπή της παροχής γκαζιού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επιπλέον, είναι σε θέση να σας παρέχει εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων, καθώς και έλεγχο – επισκευή τους.