ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η AIR FIRE HELLAS A.E δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς :

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η AIR FIRE HELLAS αναλαμβάνει τη συντήρηση – αναγόμωση και περιοδικό έλεγχο πυροσβεστήρων παντός τύπου πυροσβεστήρων, με εξειδικευμένα αρμόδια άτομα και εγκεκριμένο εργαστήριο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Προμήθεια όλων των τύπων πυροσβεστήρων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας.
Οι πυροσβεστήρες μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, τρέχουσας ημερομηνίας κατασκευής και διαθέτουν όλες τις τελευταίες πιστοποιήσεις βάσει ευρωπαϊκών Οδηγιών και προτύπων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρία μας, έχοντας στο δυναμικό της Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, έχει τη δυνατότητα να προβεί στην εκπόνηση πάσης φύσεως μελέτη ενεργητικής-παθητικής πυροπροστασίας (για όλα τα είδη επιχειρήσεων & αιθουσών συγκέντρωσης κοινού, όπως εστιατόρια, ψητοπωλεία, καφετέριες), ξενοδοχεία, μεγάλα εμπορικά καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμούς αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, όπου απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση Πυροπροστασίας) & στην έκδοση των κάτωθι Πιστοποιητικών :

  • Έκδοση νέου Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας
  • Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας
  • Βεβαίωση και υπογραφή Βιβλίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για όλα τα μόνιμα συστήματα
  • Έκδοση άδειας λειτουργίας
  • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Η εταιρία μας διαθέτει την απαραίτητη άδεια από το ΥΠΑΤ επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (απεντόμωση – μυοκτονία).


Επιπλέον, διαθέτει άδεια εφαρμογής απολυμάνσεων – μικροβιοκτονιών (έχει στο δυναμικό της επιστήμονα με αναγνωρισμένο επαγγελματικό δικαίωμα) και μπορεί με εξαιρετική αποτελεσματικότητα να προβεί σε απολύμανση του χώρου σας, εξαλείφοντας το μικροβιακό φορτίο, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα εξάπλωσης ασθενειών (όπως γρίπη, Η1Ν1, COVID κλπ.).

Όλα τα παρασιτοκτόνα & απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε είναι  εγκεκριμένα από το ΥΠΑΑΤ & τον Ε.Ο.Φ αντίστοιχα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εφαρμογής, σας παρέχεται και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό-Βεβαίωση.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των νέων ή υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων, παρέχοντας πλήρη φάκελο εργασιών και φυλλάδιο εγκατάστασης –ελέγχου από το τεχνικό μας τμήμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των νέων ή υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων, παρέχοντας πλήρη φάκελο εργασιών και φυλλάδιο εγκατάστασης –ελέγχου από το τεχνικό μας τμήμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Η εταιρία μας είναι σε θέση να προβεί στην εγκατάσταση, καθώς και σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων πυρασφάλειας και συστημάτων πυρανίχνευσης.

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΚΑΖΙΟΥ

Η εταιρία μας μπορεί να σας παρέχει όλον τον παρελκόμενο απαραίτητο εξοπλισμό όσον αφορά συστήματα γκαζιού (ανιχνευτές, ηλεκτροβάνες, κολεκτέρ κλπ), που απαιτείται σε επιχειρήσεις (όπως εστιατόρια, ψητοπωλεία) που χρησιμοποιούν φιάλες υγραερίου. Ο εν λόγω εξοπλισμός μπορεί να συνδεθεί με κάποια εξειδικευμένα εξαρτήματα των συστημάτων τοπικής εφαρμογής κουζίνας και να συντελέσει στην αποκοπή της παροχής γκαζιού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επιπλέον, είναι σε θέση να σας παρέχει εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων, καθώς και έλεγχο – επισκευή τους.